NÄR VERKSAMHETEN STÅR INFÖR EN KRITISK UTMANING

Står din organisation utan en nyckelresurs eller saknar rätt kompetens för ett projekt, förändring, en specifik kritisk utmaning eller vakans, är Drec en trygg, snabb och kostnadseffektiv lösning. En konsult från Drec anlitas för en tidsbegränsad period och vi kommer in i din organisation med mycket kort varsel och levererar från första dagen.  

Våra konsulter har lång erfarenhet av ledarskap och av att driva förändring i en komplex miljö. Med en bred bakgrund från den privat och offentlig sektorn finns goda förutsättningar för att dela med sig av erfarenhet och skapa långsiktiga resultat för din organisation. 

En gemensam faktor för våra konsulter är att de drivs av att leda och utveckla sitt team och är inte rädda för att rulla upp ärmarna och arbeta hands-on då de flesta uppdrag kräver att man arbetar både operationellt och strategiskt.


Vi har en gedigen erfarenhet som tillsammans med vårt kunnande och våra relationer har lärt oss att kompetensförsörjning i fastighetsbranschen kräver ett långsiktigt engagemang och en djup förståelse för branschen. 

Våra tjänster

Nedan kan du läsa mer om de tjänster vi erbjuder

Interimschef

Att genomföra och driva förändring för att nå operativa resultat, både i övergångsfas eller större förändringsprojekt. 

Managementkonsult

En stödjande strategisk ledningsresurs för att analysera,  designa och genomföra lösningar genom programledning. 

Fastighetsförvaltning

Långsiktig förvaltning (teknisk, administrativ och ekonomisk) av fastigheter för att upprätthålla och öka värdet hos fastigheter.

KONTAKTA OSS

Om du behöver stöd och hjälp, tveka inte att höra av dig för ett första samtal.